An Ros op Inside Art

In primeur voor Gent:

Een eigenzinnige verzameling Afrikaans talent,
bruisend van creativiteit en originaliteit, klaar om de wereld te veroveren.

An Ros op Inside Art
FLANDERS EXPO GENT 10-12 en 16-18 MAART

An Ros, bekend van haar originele, handgemaakte en kwalitatieve juwelen met een bijzonder verhaal
komt naar Inside Art met een opmerkelijke stand: een combinatie van waardevolle,
authentieke sieraden en een eigenzinnige verzameling Afrikaanse beeldende kunst.

Ontdek in Gent kunstwerken die niet alleen waardevol zijn, maar ook een nieuwe manier
vertegenwoordigen om naar Afrika te kijken en het aanwezige talent een kans te geven
om door te breken buiten de eigen grenzen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Expo

An Ros on Inside Art

In scoop for Ghent:

A quirky collection of African talent, sparkling with creativity and originality, ready to conquer the world.

An Ros on Inside Art
FLANDERS EXPO GHENT 10-12 and 16-18 MARCH

An Ros, known for her original, handmade and high quality jewelry with a special story to tell comes to Inside Art with a remarkable stand: a combination of valuable, authentic jewelry and an idiosyncratic collection of African visual art.

Discover artworks in Ghent that are not only valuable, but that also make you take a fresh look at Africa and that give the talents a chance to break through beyond their own borders.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Expo

An Ros sur Inside Art

Une première à Gand:

Une collection excentrique de talents Africains, palpitant de créativité et originalité, prêts à conquérir le monde.

An Ros à Inside Art
FLANDERS EXPO GAND 10-12 et 16-18 MARS

An Ros, connue pour ses bijoux originaux, réalisés à la main et de haute qualité avec une histoire particulière, vient à Inside Art avec un stand remarquable: une combinaison de perles authentiques et d’une collection unique d’art visuel africain.

Découvrez à Gand des œuvres d’art qui sont non seulement précieuses, mais qui permettent aussi un nouveau regard vers l’Afrique et qui donnent une chance au talents présents de se faire valoir au-delà de leurs frontières.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Expo